Ekström & Son Logotyp

ÅRETS FÖRETAGARE 2019

Vi är stolta att Leif Lundgren gått vidare i Finalen i Stockholm den 11 oktober!

NYHETER & MEDIA

Ekström & Son ingår sedan 2017 i ViFlow Group och är ett av Europas ledande företag inom sin bransch. I gruppen ingår även systerföretagen Örnalp Unozon AB samt ViFlow Finland Oy och vårat nyaste tillskott ViflowSiteSirvice . Tillsammans med utvalda partnerprodukter förser vi marknaden med alla typer av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikationer.

Massaindustrin är het i Sverige och efterfrågar specialkärl efter att stora utbyggnader närmar sig slutet. Titan och duplexstål är vanliga i dessa utrustningar.

Vi ser fram emot alla våra projekt under 2019.

HETA AFFÄRER FÖR PROCESSINDUSTRIN MED SVENSK KVALITET

Ekström & Son är ett av Europas ledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl.

Våra kunder finns inom processindustrin över hela världen och vi har fokuserat på kvalitet sedan 1896. Vår tillverkning är fortfarande i Kristianstad där vi skräddarsyr processutrustning inom värming, kylning, kondensorer, förångare, kolonner och reaktorkärl.

HISTORIA & FAKTA

Den 16 september 1896 grundades Ekströms kopparslageri.

Kopparslagaregesällen Hjalmar Ekström drev firman till en början själv, men 1904 upptogs brodern Karl Adrian i företaget och samma år flyttade företaget hela sin verksamhet till Kristianstad. 1918 drog sig Hjalmar Ekström tillbaka av åldersskäl och hans brorson K.G. Ekström tog över. Samtidigt med detta fick firman namnet Ekström & Son - det namn som firman fortfarande bär.

Sedan dess har företaget vuxit och specialiserat sig på tryckkärl, kolonner och värmeväxlare. Ekström & Son är idag ett av Europas ledande företag inom sin bransch.

Ekström & Son ingår sedan 2017 i ViFlow Group och är ett av Europas ledande företag inom sin bransch. I gruppen ingår även systerföretagen Örnalp Unozon AB samt ViflowSiteService VSS. Tillsammans med utvalda partnerprodukter förser vi marknaden med alla typer av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikationer.

VISION & VERKSAMHETSMÅL

Ekström & Son - Swedish quality heating up your business

Ekström & Son ska genom högsta möjliga kundservice, kvalitet och produktutveckling för processindustrin vara den ledande tillverkaren i norra Europa inom värmeväxling och skräddarsydda kärl för processindustrin.

Vi erbjuder dig:

  • Egna produkter inom värmeväxling
  • Tillverkning och utveckling åt kunder med egna produkter
  • Underhåll, reparation och tjänster för att optimera befintliga anläggningar

Vårt mål är att genom kunskap och kvalitet bidra till högre driftsäkerhet och färre underhållsstopp.

Vi är en partner för våra kunder i processanläggningens alla faser: från nybyggnad, installation och underhåll till demontering/utbyggnad.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Ekström & Sons produkter bidrar till lägre energiförbrukning, utveckling av miljövänliga bränslen och ett hållbart samhälle. Vi satsar också på vår egen arbetsmiljö. Det är även viktigt för oss att ta del av och sponsra föreningsliv och kultur i nordöstra Skåne för att göra det till en attraktiv region för den yngre generationen.

Ekström & Son erbjuder sina kunder teknologi och produkter som bidrar till minskat energiutnyttjande. Vårt kunnande utnyttjas även av våra kunder i Sverige och utomlands för att utveckla produktion av bioenergi.

Energibesparingar inom industri och offentlig verksamhet bidrar inte bara till lägre kostnader utan i många fall också till minskat utnyttjande av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser.

Vi utvecklar kontinuerligt arbetsmiljön för våra anställda eftersom vi tror att trivsel och produktivitet går hand i hand. Hälsosamt leverne på och utanför arbetsplatsen stöttar vi också genom att erbjuda en lunchmatsal, bidrag till sportaktiviteter och tillgång till företagshälsovård.

Ekström & Son ger dessutom ungdomar med talang en väg in på arbetsmarknaden genom att kontinuerligt erbjuda plats i vårt traineeprogram. Detta leder efter en tid till full anställning med stort eget ansvar inom vår organisation.

Ekström & Son sponsrar också förenings- och kulturlivet i nordöstra Skåne för att på så sätt bidra till att regionen blir ännu mer attraktiv att bo och leva i.